Jak kupić akcje?

0
452

Zakup akcji to z pewnością najpopularniejsza forma gdy na giełdzie. Na czym polega to w praktyce? Jak zacząć inwestować w akcje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Jak wspomniano we wstępie zakup akcji to zdecydowanie najpopularniejsza forma gry na giełdzie. W praktyce polega na kupnie akcji notowanych przez spółki akcyjne lub komandytowo-akcyjne, a następnie ich odsprzedaży z zyskiem. Najważniejszą kwestią jest w tym przypadku wychwycenie odpowiedniego momentu zarówno zakupu, jak i sprzedaży akcji, co pozwoli zmaksymalizować zysk. W tym miejscu należy podkreślić, że inwestowanie w akcje może przyjąć dwie formy, a mianowicie inwestowania długoterminowego lub spekulacji. W pierwszym przypadku sprzedaż akcji następuje po kilku lub nawet kilkunastu latach, a w przypadku spekulacji może mieć miejsce nawet w trakcie tej samej sesji giełdowej. Obie strategie mogą być równie skuteczne, jednak należy mieć świadomość, że znacznie się od siebie różnią. Różnice te zostały przedstawione w kolejnym akapicie.

Jak kupić akcje?

Z czego wynika tak duża popularność inwestowania w akcje? Przede wszystkim z dostępności, która sprawia, że akcje kupować może praktycznie każdy. W efekcie zastanawiając się nad tym, jak kupić akcje należy mieć świadomość, że konieczne w tym przypadku jest posiadanie rachunku maklerskiego. Otwiera się go u brokera, który jest w tym przypadku pośrednikiem pomiędzy giełdą, a inwestorem. Tego typu konto umożliwia zakup oraz przechowywanie posiadanych akcji. W efekcie po jego otwarciu wystarczy dokonać zasilenia konta, co pozwoli zacząć inwestować na giełdzie. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w artykule opisującym mechanizmy inwestowania w akcje.

Długoterminowe inwestowanie w akcje i spekulacja – czym różnią się obie strategie?

Jak wspomniano w pierwszym akapicie inwestowanie w akcje wymaga przyjęcia odpowiedniej strategii, którą może być zarówno spekulacja, jak i inwestowanie długoterminowe. Oba podejścia znacznie się różnią, jednak warto mieć świadomość, że różnice nie ograniczają się w tym przypadku wyłącznie do horyzontu czasowego inwestycji. Odmienne są bowiem także między innymi narzędzia wykorzystywane przez inwestora. Osoby inwestujące długoterminowo korzystają z analizy fundamentalnej, która opiera się na wycenie akcji spółek w ujęciu makroekonomicznym. Spekulanci stosują natomiast analizę techniczną, która opiera się na wykresach historycznych oraz analizie wskaźników przedstawiających aktualną sytuację na rynku. Czym jeszcze różnią się obie strategie? Otóż, istotną kwestią jest czas, który muszą poświęcać inwestorzy na zajmowanie się giełdą. Inwestując długoterminowo analizy portfela dokonuje się bowiem z reguły raz na kilka miesięcy, a spekulanci muszą na bieżąco śledzić notowania giełdowe.

Podsumowując należy stwierdzić, że zakup akcji z technicznego punktu widzenia nie powinien nikomu sprawić problemu. Zdecydowanie trudniejsze jest bowiem wytypowanie spółek, których akcje przyniosą zysk.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here