Czym jest finansowanie dłużne?

0
594
Czym jest finansowanie dłużne?

Finansowanie dłużne jest sposobem finansowania przedsiębiorstw, który polega na pożyczaniu środków pieniężnych z kapitału obcego – osób trzecich lub instytucji finansowych. Stanowi to alternatywę pozyskania funduszy na osiągnięcie określonego celu biznesowego, w szczególności korzystną dla nowopowstałych firm, które początkowo posiadają ograniczone zasoby. Dodatkowo ten rodzaj finansowania zapewnia pewną niezależność, ponieważ przedsiębiorca zachowuje prawo do udziałów w danym projekcie, a stworzone produkty pozostają jego własnością.

Formy finansowania dłużnego

Szczegółowych informacji na temat form finansowania dłużnego można znaleźć na https://pragmago.pl/porada/czym-jest-finansowanie-dluzne/. Jako najpopularniejsze z nich można wyróżnić: kredyt bankowy, kredyt kupiecki, leasing czy faktoring.

Banki posiadające bogatą ofertę kredytów są najczęściej wybieraną instytucją dokonującą finansowania dłużnego. Zawierana umowa kredytowa powoduje, iż do przedsiębiorcy trafia określona suma pieniędzy, służąca do realizacji danego przedsięwzięcia. Kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej kwoty z odsetkami. Należy pamiętać, iż udzielenie kredytu poprzedzone jest szeregiem formalności. Przedsiębiorca musi wypełnić szczegółowy wniosek, a następnie instytucja zweryfikuje jego płynność finansową. Okres oczekiwania na decyzję może być dosyć długi oraz konieczne jest zabezpieczenie kredytu wekslem lub poręczeniem.

Ze względu na nieco skomplikowaną procedurę zaciągnięcia kredytu bankowego, niektórzy przedsiębiorcy wybierają kredyt kupiecki. Dzięki niemu możliwe jest odroczenie płatności za wykonanie zlecenia w późniejszym terminie. Ta forma finansowania dłużnego odbywa się pomiędzy stronami (bez udziału banku), dlatego też obowiązuje znacznie mniej warunków do spełnienia i są one mniej rygorystyczne w stosunku do czynności bankowych.

Innym sposobem finansowania dłużnego jest leasing, będący formą wydzierżawienia dóbr lub nieruchomości, bez potrzeby kupowania ich. Na podstawie zawartej umowy leasingodawca przekazuje prawo użytkowania danemu podmiotowi gospodarczemu, który zobowiązany jest do uiszczania określonej opłaty w postaci czynszu leasingowego. 

W celu poprawienia płynności finansowej przedsiębiorstwa mogą w krótkim czasie otrzymać należność za wykonaną usługę lub sprzedaż towarów poprzez szybką zamianę faktur na gotówkę – jest to tzw. faktoring. Podmiot gospodarczy przekazuje firmie faktoringowej faktury dla klientów z odroczonym terminem płatności, zaś firma faktoringowa  wypłaca sumę pieniężną nawet w kilka minut po jej przekazaniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here