Korekta PIT, jak to zrobić?

0
688
Korekta PIT, jak to zrobić?

Każdy podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej, czyli swojego, właściwego dla statusu zawodowego PITu. Z czasem zaakceptowaliśmy ten fakt, chociaż nie obyło się bez początkowych problemów w postaci zapominania czy błędnego wypełnienia dokumentu. Coraz szczelniejszy system nie tylko ułatwia dokonanie rozliczenia, ale umożliwia stosunkowo bezbolesne naprawianie błędów. 

Co zrobić, gdy w deklaracji podatkowej pojawił się błąd?

Każdy podatnik ma prawo zrobić błąd podczas wypełniania deklaracji podatkowej, czyli swojego PITu. I każdy ma prawo do złożenia deklaracji korygującej. Jeżeli po złożeniu właściwego dokumentu w US zauważyło się błąd w obliczeniach, czy też podało się niewłaściwe dane, podatnikowi przysługuje korekta PIT. Tylko w jednym przypadku złożenie nowego zeznania jest niemożliwe, gdy wobec podatnika toczy się postępowanie bądź kontrola podatkowa, którą prowadzi urząd skarbowy. Taką poprawkę w zeznaniach można złożyć dopiero po zakończeniu postępowania. 

Jak działa korekta zeznania podatkowego?

Korekta PIT może został złożona przez podatnika w okresie 5 następnych lat po złożeniu do urzędu skarbowego niewłaściwie czy błędnie wypełnionego zeznania podatkowego. Czas 5 lat zaczyna się liczyć od końca roku, w którym to błędne zeznanie zostało złożone, zatem każdy z nas podatników posiada mnóstwo czasu na poprawienie dokumentów. Co więcej, nie ma limitu takich poprawek, oznacza to, że ten sam PIT można korygować dowolną ilość razy w tym pięcioletnim przedziale czasu.

Jeżeli błąd w deklaracji wyraźnie działa na niekorzyść urzędu skarbowego, czyli instytucja ta otrzymała naprawdę mniej pieniędzy niż powinna, to korekta PITu, złożona w terminie 6 miesięcy od momentu złożenia zeznania podatkowego, jest w stanie obniżyć odsetki za zwłokę niewpłaconej kwoty nawet o połowę. 

Jak skorygować błąd w zeznaniu podatkowym? 

System poprawki zeznania podatkowego jest bardzo prosty. Formularz PIT posiada w tabeli zapis o miejscu i celu składania zeznania i tam uzupełnia się właściwy kwadrat. Jeżeli podatnik zamierza złożyć zeznanie korygujące, musi zaznaczyć kwadrat, w którym jest wpisane korekta zeznania. Trzeba tylko zweryfikować, czy dany formularz jest identyczny z tym, który obowiązywał w roku złożenia błędnie wypełnionej deklaracji. 

W formularzu korygującym nie wystarczy poprawić tylko błędne fragmenty zeznania, trzeba wypełnić go w całości jeszcze raz, wpisując poprawne dane. Nie trzeba nawet podawać przyczyn błędnego zapisu, wystarczy tym razem napisać wszystko rzetelnie i zgodnie ze swoją wiedzą. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here