Co obejmują szkolenia BHP?

0
581
Co obejmują szkolenia BHP?

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy są zagadnieniami, których nie należy lekceważyć. W końcu dotyczą one bezpośrednio naszego życia i zdrowia. Istnieją zasady ogólne, które powinien znać każdy z nas niezależnie od wykonywanego zawodu, a także takie, które dotyczą konkretnych stanowisk pracy. Wiedzę tę zdobywa się podczas szkolenia BHP. Dowiedz się, jakie są rodzaje tego typu kursów i jak przebiegają.

Czy szkolenia bhp w miejscu pracy są obowiązkowe?

Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa, jak i higieny pracy jest niezwykle ważna. Bez niej bardzo łatwo można doprowadzić do sytuacji zagrażającej własnemu zdrowiu i życiu, a także współpracowników i innych osób przebywających w pomieszczeniu lub budynku. Każdy pracodawca musi odbyć szkolenie BHP, a także zorganizować je dla swoich pracowników. Wstępne, ogólne szkolenie powinno być przeprowadzone w dniu rozpoczęcia pracy, po zatrudnieniu nowej osoby. Może być ono przeprowadzone przez wyznaczonego pracownika, który jest przeszkolony w tym zakresie lub przez inspektora BHP z firmy zewnętrznej. Oprócz szkoleń wstępnych, w każdej firmie muszą odbywać się szkolenia okresowe, których częstotliwość jest uzależniona od poziomu niebezpieczeństwa wykonywanej pracy.

Jakie zagadnienia poruszane są na szkoleniu BHP?

Szkolenia BHP dzielą się na wstępne, stanowiskowe i okresowe. Ponieważ każde z nich organizowane jest w innym celu, obejmuje też różne zagadnienia i przebiega nieco inaczej. Szkolenia wstępne, ogólne polegają na zaznajomieniu pracownika z prawami i obowiązkami w miejscu pracy, a także z przepisami, które obowiązują na terenie całego zakładu. Są to m.in. przepisy ppoż., kodeks pracy oraz pierwsza pomoc. Z kolei na stanowiskowym szkoleniu BHP, pracownik poznaje zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania codziennych obowiązków w pracy oraz uświadamia się go o możliwych zagrożeniach. Podczas tego typu szkolenia, przyszły pracownik zawsze wykonuje podstawowe czynności pod okiem swoje przełożonego.

Szkolenia okresowe mają na celu usystematyzowanie posiadanej już wiedzy lub zaznajomienie pracowników ze zmianami, jakie mogły zajść w przepisach. Zajęcia mogą mieć formę teoretyczną i praktyczną. Jego uczestnicy przypominają i utrwalają sobie m.in. swoje prawa, obowiązki oraz kary, jakie mogą ich spotkać w wyniku nieprzestrzegania przepisów BHP.

Czy szkolenie BHP można odbyć online?

Żyjemy w czasach, w których wiele spraw możemy załatwić online. Nie inaczej jest w przypadku szkoleń BHP. Uczestnicy łączą się z osobą prowadząca za pomocą telefonu lub komputera z własnego domu, co jest niezwykle korzystną alternatywą. Jak tłumaczy główny specjalista ds. BHP – ekspert z firmy BHP Inka z Katowic:

„Szkolenia BHP online zaliczają się do samokształcenia kierowanego, które można odbyć tylko w przypadku szkoleń okresowych. Jest to bardzo elastyczna forma szkolenia, podczas której w przystępny sposób można usystematyzować wiedzę i poszerzyć ją. Niestety taka forma jest niedopuszczalna w przypadku szkoleń ogólnych i stanowiskowych, ponieważ wymagają one zajęć praktycznych”.

Szkolenia BHP przez Internet to doskonały sposób na organizację szkolenia w czasie pandemii, kiedy forma spotkania na żywo jest zbyt dużym ryzykiem. Podczas nich można poruszyć także zasady higieny pracy podczas pracy zdalnej z domu, co ma wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here