Jak regulować ciśnienie w agregacie pompowym?

0
600
Jak regulować ciśnienie w agregacie pompowym?

Agregaty pompowe to asortyment bardzo szeroki. Istnieje duża różnorodność typów i przeznaczeń, jednak niektóre zespoły i aplikacje są wspólne dla większości. Urządzenia te używane są powszechnie w przemyśle, wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba przesyłu mniej lub bardziej sprężonej cieczy. Niejednokrotnie kilka agregatów pompowych połączonych jest w jeden system, którego zadaniem jest przepompowanie dużej ilości płynów.

Jak jest zbudowany agregat pompowy?

 Najważniejszym elementem agregatu pompowego jest sama pompa, która jest napędzana za pomocą silnika elektrycznego. Urządzenie, poza tym posiada odpowiedni sterownik zintegrowany z wyłącznikiem bezpieczeństwa, zawór ciśnieniowy, próżniomierz do mierzenia ciśnienia poniżej wartości atmosferycznych, filtr i opcjonalnie detektor wycieku. W skład agregatu wchodzą również regulatory ciśnienia zwane presostatami.

Regulatory ciśnienia w pompach

 Presostaty, czyli regulatory ciśnienia służą do kontroli i regulowania ciśnienia w instalacjach, w skład których wchodzą pompy wysokociśnieniowe. – Urządzenia te maja w swoim obwodzie przełączy styk jednobiegunowy, którego stan zależy od wartości ciśnienia, które jest mierzone w danej chwili oraz od wartości naniesionej na skalę – mówi ekspert z firmy  J.J. Krupiński, która zajmuje się dystrybucją i serwisem pomp wysokociśnieniowych.

 W zależności od rodzaju urządzenia, można rozróżnić trzy rodzaje regulatora:

  • Automatyczny, gdzie styki przełączają się samodzielnie na skutek zmiany wartości nastawy i ciśnienia, które jest mierzone. Ten typ regulatora stosowany jest w urządzeniach, gdzie istotne jest utrzymanie stałych parametrów ciśnieniowych.
  • Maximum reset, gdzie po przekroczeniu ustawionej maksymalnej wartości ciśnienia, następuje przełączenie styków. Taki typ presostatu używany jest w układach, gdzie istnieje konieczność monitorowania sytuacji awaryjnych związanych z przekroczeniem najwyższej możliwej wartości ciśnienia.
  • Minimum reset, gdy styki ulegają przełączeniu po spadku ciśnienia poniżej założonej wartości. Przełączone styki trzeba tak jak w przypadku Maximum reset odblokować ręcznie.

Układy automatycznego regulowania ciśnienia

 Nowoczesne agregaty pompowe zaopatrzone są w automatyczną regulację ciśnienia. Poszczególne elektroniczne sterowniki wykorzystują różne informacje w celu wyregulowania jego wartości. Wartościami tymi może być różnice ciśnień, stała temperatura lub prędkość obrotów.

 Innym rodzajem regulacji jest funkcja AUTOADAPT, która z automatu ustala punkt pracy agregatu bez potrzeby zmian ze strony instalatora. Funkcja umożliwia również automatyczną zmianę ustawień.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here