Jak są zbudowane regały wspornikowe?

0
559
Jak są zbudowane regały wspornikowe?

Regały magazynowe stanowią podstawowy element wyposażenia niemal każdego magazynu. Regał regałowi jednak nierówny – w magazynach składowane są ładunki o różnych wymiarach i wadze; w grę wchodzą również czynniki operacyjne, takie jak zakładana dzienna rotacja czy metoda składowania. Z tego względu potrzebne są różne rodzaje regałów magazynowych, a jednymi z najczęściej spotykanych są regały wspornikowe. Do czego służą i jak są zbudowane?

Czym są regały wspornikowe? 

Na początku warto wyjaśnić, czym są regały wspornikowe. To systemy magazynowe przeznaczone do składowania dłużycy, to znaczy materiałów długich i wielkogabarytowych – rur, prętów, blach, profili stalowych czy tarcicy – których przechowywanie na innych regałach byłoby niemożliwe. Z tego względu nazywa się je również regałami dłużycowymi. Regały wspornikowe mogą być stosowane zarówno w magazynach, jak i na otwartych przestrzeniach. Do ich obsługi wymagany jest zazwyczaj odpowiedni wózek widłowy, ale niskie i lekkie regały tego typu mogą być obsługiwane ręcznie.

Regały wspornikowe występują jako jednostronne, ustawione zazwyczaj wzdłuż ściany, do których dostęp jest możliwy wyłącznie z jednej strony, oraz obustronne, które zapewniają dostęp z dwóch stron. Każdy regał jednostronny można rozbudować w obustronny – dodaje specjalista z firmy Orson, która zajmuje się montażem, demontażem, serwisem i naprawą regałów magazynowych, w tym wspornikowych.

Konstrukcja regałów wspornikowych 

Konstrukcja regałów wspornikowych składa się z kilku podstawowych elementów:

  • Wsporniki – zwane także ramionami lub wysięgnikami; tworzą przestrzeń ładunkową dla towarów dłużycowych. Występują co najmniej w parach.
  • Kolumny – słupy nośne, do których montowane są wsporniki. Są skonstruowane w taki sposób, by pozwalać na budowę zarówno regałów jedno-, jak i obustronnych.
  • Bazy – znane również jako stopy; odpowiadają za prawidłowe przenoszenie obciążeń całej konstrukcji wraz z ładunkiem na posadzkę. Razem z kolumną tworzą ramę regału.
  • Rygle – niewielkie elementy łączące sąsiadujące ze sobą ramy. Pozwalają na tworzenie ciągu regałowego o nieograniczonej długości.
  • Stężenia – odpowiadają za zagwarantowanie odpowiedniej sztywności i stabilności regału wspornikowego. Ponadto zapobiegają powstawaniu odchyleń całej konstrukcji od pionu.

W skład konstrukcji regału wspornikowego mogą wchodzić również dodatkowe elementy:

  • Zabezpieczenia pola składowania – są przydatne, jeżeli na regałach są składowane ładunki o przekroju kołowym lub innym, który ma tendencję do staczania się.
  • Separatory pola składowania – pomagają w zachowaniu porządku na regałach i upraszczają manipulowanie ładunkami, usprawniając tym samym ich składowanie.

Aby regały wspornikowe należycie spełniały swoją funkcję, należy zadbać o to, by zostały zbudowane w prawidłowy sposób. Z tego względu montaż regałów wspornikowych powinien być przeprowadzony przez fachowców, którzy mają niezbędną wiedzę i doświadczenie w montowaniu konstrukcji o różnych wymiarach i przeznaczeniu. Również demontaż, serwis i naprawa regałów wspornikowych to czynności, którymi powinni zająć się specjaliści.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here